spöket

Delad våldnad

Ordvits i bild: Spöket Labans föräldrar skilde sig. De fick delad våldnad.