Stänger

Dörren står öppen så nu går jag och stänger'na