Serva bilen

Ordvitsen serva bilen

Ordvits i bild: Idag var jag och servade bilen