Romrussin

Förr så hette den zigenarrussin, nu heter den romrussin