Delad våldnad

Ordvits: Spöket Labans föräldrar har skilt sig, delad våldnad

Ordvits i bild: Spöket Labans föräldrar skilde sig. De fick delad våldnad.