En skruv lös

Kräft-Shiva

Ordvits i bild: Välkommen på Kräft-Shiva!

Repa sig

Ordvits i bild: Jag repade mig

Skjutjärn

Ordvits i bild: Jag tog mig ett skjutjärn

Delad våldnad

Ordvits i bild: Spöket Labans föräldrar skilde sig. De fick delad våldnad.

Yxspark

Ordvits i bild: Yxspark

Väskkryckare

Ordvits i bild: Väskkryckare begår brott och då menar jag inte benbrott. Sen fick han brått.

Var hamnar man

Ordvits i bild: Om du kör här så vet du vart du hamnar

Under Bart

Ordvits i bild: Här är under Bart!

Telefön

Ordvits i bild: Hellö i telefön?

Taggad elev

Ordvits i bild: Här är en taggad elev!